«Ишеним» НМУ

"Ишеним" КМШ аймагындагы кредиттик отчетторду чыгарган алгачкы постсоветтик кредиттик бюро. Бюро 2003-жылдын март айында ЕвропАйдын колдоосу менен ачылган. Кийинки жылдын февраль айында жалаң терс маалыматты камтыган алгачкы отчет чыгарылган. Скоринг-системаны киргизүү үчүн “Ишеним” 2004-жылдын ноябрь айынан тарта жагымдуу маалыматты чогулта байштайт. Алгачкы коңгуроо – отчеттордун тобокелчилигине динамикалуу баа берүү 2005-жылдын 16-августунда автоматтык түрдө мүчөлөргө алдын ала билдирген. 

2004-жылдын ноябрь айынан тартып 2005-жылдын февраль айына чейинки чет элдик техникалык жардамдын натыйжасында бюронун – Насыя-Маалымат бюро “Ишеним” деген жаңы аталышы келип чыгып, батыш стандарттарга ылайыкталган бизнес жана маркетинг пландар кабыл алынган.

“Ишеним” мүчөлөрүнүн керектөөлөрүнө ылайык өнүгүүнү жана Кыргызстандын насыя берүү секторундагы тобокелчиликти башкарууну жакшыруу аркылуу насыя төлөө кудуретүүлүгүн жана экономикалык туруктуулукту колдоону пландаштырат.

Байланышуу:

Кыргызс Республикасы, Бишкек ш.,

Ибраимов көч. 115, 5 кабат, www.ishenim.kg


Online Табыштама

Ваша заявка принята, наш оператор обязательно с Вами свяжемся!


Укажите удобное для Вас время, чтобы наши операторы могли связаться с Вами