«DE URE consult» ЖЧКсы

«DE URE consult» юридикалык компаниясы - “ИНКОМ” МФК ЖАКсынын ишмердүүлүгүнүн укуктук камсыздоо маселелери боюнча негизги шериктеши.

«DE URE consult» юридикалык компаниясынын адистери тейлөө кызматынын төмөнкү спектринде тажрыйбасы кыйла көп:

- оозеки жана жазуу түрүндөгү юридикалык консультация;

- юридикалык жактарды абоненттик тейлөө (аутсорсинг);

- юридикалык коштоо

  • микрокредиттик жана микрфинансылык компаниялар үчүн күбөлүк жана лицензияларды (КР Улуттук банкы) алууда;
  • баланы асырап алуу боюнча эл аралык ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн аккредитация аттестатын (КР Социалдык өнүктүрүү министрлиги) алууда;
  • лицензияларды (курулуш, билим берүү ж.б.) алууда;
  • сертификаттарды (Кыргызстандарт, Улуттук байланыш агенттиги ж.б.) алууда;
  • фирмалык аталышты, товар белгисин, жасалган жерин ж.б. каттоо күбөлүгүн (Кыргызпатент) алууда;
  • КР аймагында чет элдик жарандардын эмгектенүүсү үчүн чет элден жумушчуларды жалдап алып келүүгө уруксаат алууда;
  • ж.б. алдууда.

- КР сотторунда жарандык, административдик жана экономикалык иштер боюнча жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыгын коргоо;

- юридикалык жактарды каттоо/кайра каттоо/реорганизациялоо/ликвидациялоо;

- юридикалык жактардын жоголгон документтерин кайра калыбына келтирүү;

- жана көптөгөн башка иштер боюнча.

Байланышуу:

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., К.Акиева көч. 66, (Токтогул көч. кесилишинде)  "РахатPalace" СБ, 3 кабат, офис С-35 
Телефон: + 996 312 89 89 08
+ 996 551 12 62 29
+ 996 773 17 03 48

e-mail: office@deure.kg
skype: deure.kg 
http://www.deure.kg


Online Табыштама

Ваша заявка принята, наш оператор обязательно с Вами свяжемся!


Укажите удобное для Вас время, чтобы наши операторы могли связаться с Вами